Vernieuwde Handleiding Politiekeurmerk Veilig Wonen

Veilig wonen wordt vanaf nu nog eenvoudiger. Met de vernieuwde handleidingen Politiekeurmerk Veilig Wonen voor Bestaande Bouw en Nieuwbouw komt het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) tegemoet aan de roep uit de praktijk om meer gebruiksgemak. Bouwers en beveiligingsexperts zien nu in één oogopslag wat er nodig is om woningen en wooncomplexen te beveiligen volgens de PKVW-eisen.

Lees verder 

Handleiding Politiekeurmerk_484
Burgemeester Charlie Aptroot van Zoetermeer, landelijk ambassadeur aanpak woninginbraken, kreeg de eerste exemplaren overhandigd door Francie van de Beek, manager private en semipublieke sector bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV).”

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV), eigenaar van het PKVW, heeft in samenwerking met veiligheidspartners uit het veld de eisen tegen het licht gehouden en waar mogelijk vereenvoudigd. “Woningen met het PKVW-certificaat hebben tot wel 80 procent minder kans op een inbraak”, zegt burgemeester Charlie Aptroot van Zoetermeer en landelijk ambassadeur aanpak woninginbraken. “Inbrekers herkennen een PKVW-woning direct aan de goede sloten, heldere verlichting en de PKVW-raamsticker. De nieuwe handleidingen bieden een actueel en overzichtelijk pakket van beveiligingsmaatregelen, dat het antwoord vormt op de meest voorkomende inbraakmethoden én eenvoudig op te nemen is in het bouwproces. Zo dragen ze bij aan het behoud van het PKVW als hét instrument om woninginbraken tegen te gaan.”

 

Leesbaarheid en gebruiksgemak

De focus ligt in de nieuwe PKVW-handleidingen op leesbaarheid en gebruiksgemak. “We merkten dat bouwend Nederland in de praktijk vastliep op de vaak onnodig ingewikkelde omschrijving van de PKVW-eisen’’, zegt PKVW-adviseur Susanne Schat. “De meeste PKVW-eisen zelf staan nog steeds als een huis overeind.’’

De meeste PKVW-eisen staan nog steeds als een huis overeind

De nieuwe handleidingen, die de bestaande handboeken uit 2015 vervangen, geven een beknopter overzicht van de PKVW-eisen voor woningen en wooncomplexen. De eisen voor Stedenbouwkundige randvoorwaarden en Openbare ruimte, onderdeel van het PKVW-certificaat Veilige Wijk, worden opgenomen in de Handleiding Veilige Wijk voor gemeenten, die begin 2020 verschijnt. “Met de nieuwe uitgaven bedienen we elke doelgroep op maat’’, zegt Schat. “Zodat ook gemeenten eenvoudig het PKVW kunnen inzetten om wijken te realiseren waar mensen prettig én veilig wonen.”

Handleiding Politiekeurmerk_485

Voornaamste wijzigingen voor nieuwbouwsector

  • De handleiding is volledig geschreven voor de ontwikkelaar. Omgevingseisen houden een plek in het Politiekeurmerk Veilig Wonen, maar buiten deze handleiding. Dat maakt dat de toepassing van de eisen voor ontwikkelaars, corporaties en aannemers een stuk overzichtelijker is geworden.
  • Veel aanbevelingen zijn verwijderd. Aanbevelingen zijn nog steeds zinvol, daarom wordt indien van toepassing verwezen naar de website voor aanvullingen. In de handleidingen zijn alleen de eisen gepubliceerd en indien van toepassing de voor die eis relevante aanbevelingen. Een aantal eisen is vereenvoudigd. Bijvoorbeeld de kierstandhouder die van eis naar aanbeveling is gegaan. In de praktijk bleek de kierstandhouder alleen op hout goed toepasbaar.
  • Ook is het vanaf nu mogelijk om een bepaald percentage auto’s buiten het zicht van woningen te parkeren. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor de ontwerper.

De Handleidingen Politiekeurmerk Veilig Wonen en een beknopt overzicht van de wijzigingen zijn gratis te downloaden op politiekeurmerk.nl/nieuwbouw en politiekeurmerk.nl/bestaandebouw.

Hoe goed is jouw pand beveiligd?

Handleiding Politiekeurmerk

11/18
Loading ...