Foto breed

Gastvrije toegangscontrole van bezoekers

Lees verder 

Het is het eeuwige dilemma voor security en facility managers. Hoe zorg je ervoor dat bezoekers van je gebouw zich gastvrij ontvangen voelen zonder dat kwaadwillenden misbruik kunnen maken van diezelfde gastvrijheid? De inrichting van toegangscontrole speelt daarin een grote rol. 

 

Toegangscontrole als beveiligingssysteem staat eigenlijk nooit op zichzelf. Het is altijd een onderdeel van de mix van organisatorische, bouwkundige én elektronische maatregelen om gebouwen, mensen en eigendommen te beveiligen. Slagbomen, tourniquets, hekwerken en deuren hebben vanuit een beveiligingsoogpunt zeker een functie maar zijn vanuit de gastvrijheidsgedachte lang niet altijd gewenst.

 

Het kan ook subtieler, door middel van passen en lezers, biometrie en cameratoezicht. Wat alle toegangscontrolesystemen gemeen hebben, is de mogelijkheid om van tevoren vast te stellen wie op welk moment tot welke ruimte(n) toegangsrechten heeft en te registreren voor welke toegangen de pas wordt gebruikt. De verdere invulling verschilt per soort organisatie. Een museum is nu eenmaal een ander soort bedrijf met andere toegangseisen dan een school, een transportbedrijf of een advocatenkantoor.

 

Toegangscontrole en bezoekers

Vanuit beveiliging én veiligheid - denk aan BHV - is het gewenst om te weten wie er zich allemaal in een gebouw bevinden. Waar eigen medewerkers vaak over een toegangspas beschikken, is het de vraag hoe dat geregeld wordt voor bezoekers.

  • Mogen zij zich zelfstandig door het hele gebouw of een deel ervan begeven, of worden zij altijd begeleid?
  • Wordt de naam en het tijdstip van binnenkomst en vertrek opgeschreven of geregistreerd in een systeem?
  • Krijgen ze een bezoekerspas mee en is het policy dat zij die zichtbaar dragen?
  • Moet het bezoek de pas bij het verlaten van het pand weer inleveren en hoe is dat geregeld?  

 

Naar aanleiding van dit soort vragen ontwikkelde Automatic Signal de Univerzuil. Een systeem om passen na afloop van het bezoek geautomatiseerd in te nemen in de vorm van een slanke zuil met een gleuf aan de zijkant of bovenkant, die makkelijk bij een uitgang geplaatst kan worden.

Een gastvrij voordeel voor bezoekers is dat zij niet opnieuw naar een receptie of portier hoeven te gaan om zich af te melden. Omdat de inname van de pas doorgaans is gekoppeld aan het automatisch ontgrendelen van een uitgangsdeur of -tourniquet, kan een bezoeker het pand makkelijk en snel verlaten. Het toegangscontrolesysteem dat is gekoppeld aan de Univerzuil registreert dan dat de bezoeker niet meer aanwezig is in het gebouw en zorgt er automatisch voor dat de betreffende pas geen toegangsrechten meer biedt.

 

Ook voor de persoon achter de balie is het een efficiënte oplossing: de pas hoeft niet meer in ontvangst genomen te worden en de bezoeker hoeft ook niet uit het register gehaald te worden. De organisatie kan de ingenomen passen of kaarten verzamelen en weer autoriseren voor andere bezoekers.

Gastvrije toegangscode van bezoekers_506

Kenmerken Univerzuil

  • Toepasbaar in combinatie met elk toegangscontrolesysteem.
  • 100% controle op succesvolle inname van de pas.
  • Bezoeker kan toegangspas niet terug uit de zuil halen.
  • Inname te koppelen aan openen van deur, tourniquet of slagboom.
  • Kan worden voorzien van intercom en/of camera-apparatuur.
  • Standaard uitgevoerd in geslepen RVS, verkrijgbaar in andere uitvoeringen.

 

De pas hoeft niet meer in ontvangst genomen te worden en de bezoeker hoeft ook niet meer handmatig uitgeschreven te worden

Industriële toepassing

Op industrielocaties hebben gebouwen vaak grote afgesloten parkeer- of transportterreinen. Chauffeurs van vrachtwagens melden zich bij de portier en krijgen dan een toegangspas of -kaart waarmee zij in het systeem worden geregistreerd. Na gedane zaken melden ze zich bij de uitgang en stoppen de pas vanuit de cabine in de (extra hoge) Univerzuil, waarna de slagboom omhoog gaat of het hek openschuift. De portier weet dus exact op welk tijdstip een chauffeur het terrein is opgekomen en weer heeft verlaten, zonder daarvoor zelf het systeem te hoeven bijhouden.

 

Bij sommige bedrijven is het toegangscontrolesysteem, waarvan de Univerzuil dan deel uitmaakt, gekoppeld aan het bedrijfsproces. Met de pas kan een chauffeur bijvoorbeeld alleen bij bepaalde docks terecht en is in het systeem direct duidelijk wat hij laadt of lost.Erwin Cybercrisis_356 COPY

Automatic Signal

Automatic Signal is een bekende naam op het gebied van beveiligingstechniek. Niet alleen voor de installatie en het onderhoud van toegangscontrolesystemen, maar ook van cameraobservatiesystemen, inbraakalarminstallaties en brandmeldcentrales. Naast eigen producten zoals de Univerzuil, worden uitsluitend producten van gerenommeerde producenten toegepast.

Dit artikel is gesponsord door Automatic Signal. U kunt bij Automatic Signal ook terecht voor gedegen advies over de bijkomende aspecten van beveiligingsinstallaties, zoals privacy & security (AVG), beveiligingsplannen en projecteringen.  

 

Meer informatie?

www.univerzuil.nl

www.automaticsignal.nl

Boeierstraat 3, 1435 LK Rijsenhout

+31 (0) 297 230 100

postbus@automaticsignal.nl


Toegang via de cloud

Gastvrije toegangscontrole van bezoekers

6/18
Loading ...