Fieldlab inbraakvrije wijk Rotterdam

In samenwerking met Dutch Institute for Technology, Safety and Security (DITSS) en het ministerie van Justitie & Veiligheid, richt de gemeente Rotterdam zich op terugdringing van het aantal woninginbraken. Dit gebeurt met een Fieldlab, waarin slimme innovatieve technologie wordt toegepast. Security Management spreekt met Leon Verver, directeur van DITTS.

Lees verder 

 

Stichting DITSS bestaat inmiddels zes jaar en is ontstaan vanuit de Brainportregio Zuid-Nederland, vertelt Leon Verver. “Daar had men al veel ervaring in samenwerking tussen wetenschap, publieke organisaties en bedrijfsleven. De focus van onze organisatie ligt op veiligheid. Om die reden hebben de publieke partijen het voortouw genomen. Denk hierbij aan gemeentes, Veiligheidsregio´s, de Rijksdienst voor het Wegverkeer, Politie en het Openbaar Ministerie.”


In een aantal lantaarnpalen bevinden zich verschillende sensoren

Focusgebieden

DITSS kent drie focusgebieden: Informatiegestuurde Veiligheid, Mobiliteit & Veiligheid, en Smart City & Digital Society. Het project Inbraakvrije Wijk valt binnen alle drie de gebieden. Voor dit project zet de organisatie een zogenaamd Fieldlab in; een proefomgeving in een woonwijk waar ter plekke met partners gezocht wordt naar innovatieve oplossingen in de praktijk. Tevens wordt getoetst op effectiviteit en toegevoegde waarde ervan.

 

Eerste Fieldlab

Rotterdam heeft sinds 2012 een intensieve aanpak gericht op High Impact Crimes (HIC), waaronder ook woninginbraken vallen. In dit kader zijn er vijf wijken aangewezen als hotspots. De wijk Lombardijen is zo’n hotspot sinds 2018. Het gebied kenmerkt zich door een multiculturele opbouw en weinig sociale samenhang tussen de bewoners. Daders en slachtoffers van inbraken komen soms uit hetzelfde gebied. Het eerste Fieldlab Inbraakvrije Wijk startte in 2018 in Lombardijen. “Met dit lab richten we ons – DITSS, in samenwerking met de gemeente, woningcorporatie, politie en buurtbewoners – op terugdringing van het aantal woninginbraken en zorgen we ervoor dat deze op een laag niveau blijven”, aldus Leon Verver.

 

Geluid en beeld

De ontwikkeling van technologie gebeurt ter plaatse in een projectruimte. Leon Verver legt uit: “In Lombardijen bevindt zich in een aantal lantaarnpalen verschillende sensoren die beweging registreren en geluid herkennen. Deze sensoren leggen bewegingen van mensen vast, die bijvoorbeeld afwijken van het normale loopgedrag. Dit wordt gecombineerd met het geluidsherkenning van onder andere brekend glas. Vervolgens bouwen we algoritmes op die in geval van een ‘vreemd en afwijkend’ resultaat uiteindelijk moeten leiden tot signalen waarop actie kan worden ondernomen. Wie dat vervolgens gaat doen – bewoners, gemeente of politie – daarover voeren we momenteel gesprekken met de gemeente.”

 

Het project Inbraakvrije Wijk is te vergelijken met het Living Lab Stratumseind in Eindhoven (zie kader). Eveneens een project van DITSS, maar met een andere doelstelling. Leon Verver: “In dat project proberen we geweld te detecteren, terwijl we in Rotterdam dus inbrekers willen opsporen.”

Experimentele fase

Op dit moment zijn er nog onvoldoende resultaten bekend uit het project Inbraakvrije Wijk, omdat het zich nog in de experimentele fase bevindt. “Maar het project omvat veel meer dan alleen het plaatsen van lantaarnpalen met sensoren en meten van data”, zegt Leon Verver. “We komen best veel ´hobbeltjes´ tegen en de complexiteit en inpasbaarheid van de verschillende technologieën is een ´dingetje´. Kortom, met betrokken partijen zijn we druk doende met het inregelen van de techniek. Dat is een enorme klus. Bovendien werken we volgens het principe van Privacy by Design. Vanaf de start van het project wordt bij het ontwerpen van het totale systeem rekening gehouden met privacy. Dat doen we samen met bewoners en gemeente. En het plaatsen van de palen met sensoren vergt ook de nodige aandacht. Let wel, deze palen hebben doorgaans alleen in de avond en nacht stroom. Daarom is het noodzakelijk gesprekken aan te gaan met de energiebedrijven en de leveranciers ervan.” 

 

Sociale invalshoek 

Toch heeft Leon Verver wel een aantal verwachtingen als het gaat om de eerste resultaten uit de monitoring. “Uiteraard is er straks de technische innovatie. Maar ook zal er veel meer verbinding zijn tussen de bewoners van de wijk. Ze zijn namelijk vanaf het begin bij het project betrokken en we informeren ze over elke fase ervan. Ook kunnen ze altijd binnenlopen in de projectruimte om mee te praten. Zo heeft het project tevens een sociale invalshoek.”

 

Fieldlab inbraakvrije wijk Rotterdam_489

Uitrol

Nu al zijn er geluiden dat ook andere gemeenten interesse hebben in eenzelfde project als in Rotterdam. Leon Verver: “Maar voordat we met hen in gesprek gaan, willen we Rotterdam goed op orde hebben. Het is onze verwachting dat dit begin 2020 het geval is. Vanaf dan kunnen we gaan bouwen aan de verfijning van het systeem.”

 

Het project Inbraakvrije Wijk wordt gefinancierd vanuit de overheid. Leon Verver: “We hanteren een aantal open data principes. Kijkend naar het intellectueel eigendom, onderzoeken we hoe we de opgedane kennis beschikbaar kunnen maken voor producenten die nu niet betrokken zijn. We willen een open systeem creëren voor de Nederlandse markt. De opgebouwde kennis geven we zodoende terug aan de maatschappij.”

 

>  Meer informatie: https://inbraakvrijewijk.nl/

https://inbraakvrijewijk.nl/Fieldlabs/Fieldlab-rotterdam/Living Lab Stratums Eind

Het Living Lab Stratumseind in Eindhoven is een uniek onderzoeks- en meetlaboratorium om de langste kroegenstraat van Nederland veiliger, levendiger en aantrekkelijker te maken. Sensoren, camera’s en andere meetinstrumenten verzamelen niet-privacygevoelige gegevens over het uitgaanspubliek.

Security Management besteedde eerder aandacht aan dit project van DITSS.Betty Rombout is freelance journalist


Syntegro

Fieldlab inbraakvrije wijk Rotterdam

13/18
Loading ...