De ene camera spoort de andere op

In het huidige coronatijdperk worden er veel extra technische hulpmiddelen geïnstalleerd en gebruikt om aan de door de overheid gestelde maatregelen te kunnen voldoen. Tijdens de installatie van een klantentellersysteem verdween een kostbare 3D-camera.

Lees verder 


Bij de in- en uitgangen van een groothandel werden klantentellers geïnstalleerd. Dit zijn geavanceerde camera’s welke op basis van 3D in- en uitgaande klanten tellen. Vervolgens is bij de ingang op een monitor zichtbaar hoeveel personen er op dat moment binnen zijn. Op deze wijze kan de groothandel zich houden aan de RIVM-richtlijn. 

 

Camera verdwenen

De monteur was bij een uitgang bezig om de benodigde bekabeling te trekken. Naast zijn trap lag de 3D camera op een tafel. Toen hij de camera wilde pakken, bleek deze te zijn verdwenen. Natuurlijk kwam eerst de twijfel of hij de camera wel naar zijn werkplek had meegenomen. Uiteindelijk was hij er zeker van dat hij de camera naast zijn trap op de tafel had gelegd. 

 

Beelden teruggekeken

De groothandel beschikte gelukkig ook over een uitgebreid camerasysteem. Samen met de security manager werden de beelden daarvan teruggekeken. Hierop was duidelijk te zien dat een klant de 3D camera van de tafel pakte en in zijn boodschappenkar deed. Hij deed dit op het moment dat de monteur op de trap stond, met zijn hoofd boven het systeemplafond!Verder was op de beelden van het camerasysteem te zien bij welke kassa de man had afgerekend. Hierbij had hij ook zijn klantenkaart gebruikt. Op deze wijze was hij eenvoudig te achterhalen. 


Op de camerabeelden was overduidelijk te zien dat er van ‘per ongeluk’ geen enkele sprake was

 

Per ongeluk

Tijdens het daaropvolgende telefoongesprek gaf de man toe de camera te hebben meegenomen. Hij stemde erin toe dat de monteur de camera mocht komen ophalen. Bij de overdracht gaf de man aan de 3D camera per ongeluk in zijn kar te hebben gelegd. Echter, op de camerabeelden was overduidelijk te zien dat er van ‘per ongeluk’ geen enkele sprake was. 

 

Overigens is de 3D klantenteller alleen voor dit specifieke doel te gebruiken en zijn de 3D beelden voor geen enkel ander doel geschikt. De camera was dus volkomen waardeloos voor de stelende klant. 

 

René Terwey, directeur VMB security & solutions in Almere (www.vmbrecherche.nl)


Recht: ACAB beledigend voor politieagent

Recherche: De ene camera spoort de andere op

16/18
Loading ...