Recherche: Goede regels en procedures_423

Goede regels en procedures

Het belang van goede regels en procedures, en vooral van naleving ervan, het kwam in deze rubriek al vaker aan de orde. Recentelijk stuitten we weer op een prachtig voorbeeld hiervan.

Lees verder 

De directie van een groot distributiecentrum ontvangt verschillende keren anonieme meldingen over een medewerker die goederen zou ontvreemden uit het warehouse. Wat blijkt, een leidinggevende wordt ervan beschuldigd dat hij onder werktijd artikelen naar buiten smokkelt. Op zich een fenomeen dat zich voor kan doen, met name omdat de leidinggevende nu eenmaal meer bewegingsvrijheid heeft dan de medewerkers.

 

Vooronderzoek

Daarop wordt besloten om eerst een kort vooronderzoek te doen, waaruit duidelijk moet worden of het hier niet om een actie gaat om de leidinggevende pootje te lichten. Daarvoor wordt echter geen enkele aanleiding gevonden. Inmiddels nemen de anonieme meldingen toe en worden ze dringender van toon. Probleem is echter dat ze niet concreter van aard worden en er ook niemand reageert op de verzoeken om zich bekend te maken.

 

Verborgen camera’s

Het onderzoek wordt vervolgens opgeschaald door verborgen camera’s te plaatsen. Dat is in een reusachtig warehouse niet eenvoudig, want waar begin je met zoeken? Uiteindelijk is met een paar creatieve oplossingen een aantal mooie en essentiële locaties in beeld gebracht. Het is dan relatief lang wachten voordat de leidinggevende in beeld komt en hij met ‘iets’ in zijn handen in de kleedkamer verdwijnt. Maar dat gebeurt dan wel meerdere keren achter elkaar, op verschillende dagen.

 

Een goede analyse van het beeldmateriaal levert in ieder geval een met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid op dat de betrokkene met artikelen vanuit het warehouse richting de kleedkamer vertrekt. Ook laten de beelden zien dat hij aan het einde van zijn werktijd met een goed gevulde rugzak verdwijnt.


De beelden laten zien dat hij met een goed gevulde rugzak verdwijnt

Verpakkingsmateriaal

Waarom deze aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid? De leidinggevende blijkt namelijk zo slim om de artikelen te verbergen in het volop aanwezige verpakkingsmateriaal en ze zo mee te nemen in de kleedkamer. Aangezien het een warehouse betreft waarin megaveel verschillende producten liggen opgeslagen, is een inventarisatie ervan geen oplossing om achter de aard van de meegenomen artikelen te komen. Echter, het gezonde boerenverstand zegt dat het toch artikelen betreft die afkomstig zijn uit het warehouse.

 

Bepaling

Met een jarenlang dienstverband wordt het dan toch een gevoelige zaak om op basis van een vermoeden de betrokkene op staande voet te ontslaan. En toen kwamen de regels en procedures van de opdrachtgever tevoorschijn. Laat daar nu een bepaling in staan die het verbiedt om verpakkingsmateriaal mee te nemen. Met als sanctie op overtreding ervan een ontslag op staande voet. Overigens ontkende de betrokkene in alle toonaarden dat hij artikelen had meegenomen uit het warehouse. Wel erkende hij dat wij dat van het verpakkingsmateriaal helemaal goed hadden gezien en geconstateerd. Maar als leidinggevende had hij het niet nodig gevonden om hiervoor toestemming te vragen aan zijn eigen leidinggevende.

 

René Terwey, directeur VMB security & solutions in Almere (www.vmbrecherche.nl) 

Recht: Ringen verdwenen uit kluis

Recherche: Goede regels en procedures

14/16
Loading ...