Weggestuurd na wegpakken flesje cola

Lees verder 

Een schoonmaker op Schiphol pakt een flesje cola uit de koelkast en drinkt dit leeg. Wegens ongeoorloofd handelen wordt zijn Schipholpas ingetrokken. De vordering tot teruggave wordt door de rechter afgewezen.

 

Een man werkt sinds 2008 als schoonmaker/voorman bij ISS Cleaning Service. Deze facilitaire dienstverlener zet voor schoonmaakwerk personeel in bij Schiphol Nederland BV (verder: SNBV). Als in december 2018 uit videobeelden blijkt dat de man in oktober in een Privium lounge een flesje cola leegdrinkt, wordt zijn Schipholpas tijdelijk ingetrokken. Deze pas geeft toegang tot het zogenaamd beveiligd gebied. Op 5 december 2018 krijgt hij van ISS een brief waarin staat dat hij gedurende het ‘onderzoek naar deze vermeende diefstal’ op non-actief wordt gesteld met behoud van loon. Na onderzoek door de bedrijfsrecherche oordeelt de Security Advisor van de uitgever van de pas (Amsterdam Airport/Schiphol Group) op 12 december 2018 dat het nuttigen en wegnemen van goederen behorende aan de bedrijfsvoorraad van het Privium conform de interne regelgeving niet is toegestaan. Dit kan worden aangemerkt als het plegen van een strafbaar feit. De Schipholpas wordt daarom voor onbepaalde tijd niet meer verstrekt. De man vordert daarop in kort geding teruggave van de pas.


De waarde van de goederen speelt nauwelijks een rol

Oordeel kantonrechter

Volgens de rechter hangt de schoonmaker ontslag boven het hoofd, omdat er nog geen vervangend werk voor hem is gevonden. Daarmee is het spoedeisend belang van een kort geding gegeven. Tussen de schoonmaker en SNBV bestaat geen enkele rechtsverhouding; hij is door ISS tewerkgesteld bij SNBV op grond van een tussen die partijen geldende Overeenkomst. Die geldt als grondslag voor het antwoord op de vraag of SNBV de Schipholpas mocht innemen. Daarin staat dat SNBV ‘vanwege haar moverende redenen’ een personeelslid van ISS mag weigeren. Dat de schoonmaker de inhoud van die overeenkomst niet kende, maakt dit niet anders. De schoonmaker geeft toe dat hij een flesje cola uit de koelkast heeft opgedronken, maar (1) dat er geen sprake was van diefstal, (2) dat hij van de medewerkers van het Privium toestemming had, en (3) als hij had geweten dat dit niet mocht, hij dit nooit zou hebben gedaan. De kantonrechter is echter van oordeel dat de man deze stellingen, mede gezien de onderbouwde tegenwerpingen van SNBV, onvoldoende heeft hard gemaakt. Dat later een affiche is opgehangen waarop staat dat meenemen van spullen tot ontslag kan leiden, is van minder belang. Het moet voor de man voldoende bekend zijn geweest – of in ieder geval kon zijn - dat het niet was toegestaan om eigendommen van SNBV – zoals een flesje cola– weg te nemen. De vordering wordt afgewezen.  

 

Aantekening

Wegnemen van spullen van de baas – of diens opdrachtgever – kan aanleiding zijn tot ontslag op staande voet. Uit de jurisprudentie blijkt dat de waarde van de goederen daarbij nauwelijks een rol speelt.  

 

Kantonrechter Haarlem, 2 mei 2019, ECLI:NL:RBNHO:2019:3975  

 

Mr. ing. Rob Poort is jurist en veiligheidskundige, www.bureaupoort.nl


Meer informatie

Recht: Weggestuurd na wegpakken flesje cola

17/18
Loading ...