Diefstal? Of gewoon lui?


Lees verder 

Vandaag de dag zijn werkgevers blij als ze goede medewerkers kunnen krijgen. Zeker bij de technische beroepen is het personeel schaars. Daarom wordt vaak gebruikgemaakt van speciale uitzendbureaus. Dat de uitzendkrachten elkaar soms goed kennen en elkaar ‘advies’ geven, bleek uit een recent onderzoek.

 

Een technisch uitzendbureau werkt veel met Poolse medewerkers. De laatste tijd kwamen er veel klachten van verschillende klanten over de uitvoering van het werk. Alhoewel het ging om hele verschillende bedrijfstakken, hadden de klachten wel overeenkomsten.

 

Remblokken niet vervangen

In een geval ging het om een onderhoudsmonteur in een garage. De monteur had volgens zijn CV de juiste capaciteiten om onderhoudsbeurten uit te voeren. Per merk auto kreeg hij uit het magazijn een bak met de benodigde onderdelen. Hij deed zijn werk binnen de gestelde tijd en de werkgever was tevreden. Na onderzoek bleek, dat het veelvuldig gebeurde dat onderdelen niet waren vervangen. De eerste reactie was dat hij ze dan wel voor eigen gewin zou hebben meegenomen. Een proef op de som was een door een rechercheur voor onderhoud aangeboden VW Golf, waarbij het oliefilter en de remblokken door ons waren voorzien van merktekens. Nadat het onderhoud door de betreffende monteur was uitgevoerd en de auto door ons was opgehaald, bleek dat zowel het oliefilter als de remblokken niet waren vervangen. Nader onderzoek wees ook uit dat de onderdelen niet werden meegenomen, maar werden weggegooid! Geen diefstal of verduistering, maar gewoon een luie medewerker!


De onderdelen werden niet meegenomen maar weggegooid

In de afvalbak

Een collega verrichte onderhoud aan luchtfilterinstallaties. Ook hier belandden de nieuwe filters in de afvalbak. Dit kwam aan het licht doordat een vaste monteur een week na het onderhoud naar een storing moest en hier bleek dat het filter volledig verstopt was.  

 

Draden niet aangesloten

Een elektricien in de nieuwbouw schroefde wel wandcontactdozen op de muur maar sloot vaak de draden niet aan.  

 

Extra controle gewenst

Deze drie Polen werken inmiddels niet meer voor het uitzendbureau. Deze zaken laten zien dat extra controle op uitgevoerde werkzaamheden door uitzendkrachten wel gewenst is.  

 

René Terwey, directeur VMB security & solutions in Almere (www.vmbrecherche.nl)  


Cyberverzekering Centraal Beheer

Recherche: Diefstal? Of gewoon lui?

15/18
Loading ...