Wat betekent blockchain voor security?

Blockchain, internet en tijdschriften staan er vol van. Het lijkt een hype te zijn in veel sectoren. Maar in security en safety komen we blockchain nog amper tegen. Security Management sprak met Frans van Ette van de Dutch Blockchain Coalition (DBC) over de toepassing van blockchain en wat het wel of niet voor deze branche kan betekenen.

Lees verder 

Header foto in kolom

Frans van Ette was twee jaar lang Coalitiemanager van DBC, gedetacheerd vanuit TNO waar hij werkzaam is op de ICT unit. Op 1 september jl. heeft hij het stokje overgedragen aan Peter Verkoulen. “DBC is een publiek-privaat samenwerkingsverband tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen. In 2016-2017 zijn we gestart met het idee dat we ons in Nederland goed moeten organiseren rondom blockchain, omdat het een technologie is die voor ons land extra waarde kan hebben. Blockchain ondersteunt samenwerkingsmodellen en daar zijn we goed in. Bovendien hebben we het ook hard nodig voor logistiek, smart industry supply chain en nog voor veel meer toepassingen die in een samenwerkingsverband werken.”  

 

Blockchain = samenwerking

Maar wat is blockchain nu precies? “In de kern is blockchain het bijhouden van veranderingen in een database, waarbij iedereen kan zien wat er gebeurt”, aldus Frans van Ette. Hij vervolgt: “Zaken zijn transparant, omdat de data op verschillende plekken bewaard worden en zichtbaar zijn voor de community. Oftewel, blockchain is een transparante vorm van het bijhouden van veranderingen in een database.”  

 

Blockchain dus. We horen er momenteel veel over, maar het lijkt enigszins voorbij te gaan aan de wereld van safety & security. “Dat klopt”, beaamt Frans van Ette. “Want de toepassingen van blockchain zitten met name in samenwerking. In situaties waarbij partijen transparant willen zijn in bijvoorbeeld een logistieke waardeketen. Safety & security daarentegen is echter vaak een ‘activiteit’ waarbij we proberen om zaken af te schermen.”

 

Blockchain en security management

Toch kan blockchain volgens Frans van Ette ook nuttig zijn voor deze sector. Hij zegt: “Stel er waart een virus rond. Dan is het heel goed dat diverse partijen – organisaties die elkaar kunnen vertrouwen – hiervan op de hoogte zijn. Oftewel dat ze op een gecontroleerde wijze informatie met elkaar delen. In de praktijk zijn er echter nog geen voorbeelden van blockchain in security management te noemen. Wel zijn er tools in de cybersecurity wereld die het delen van dreigingen met partijen mogelijk maken. Vaak zijn deze gerelateerd aan bedrijven die een platform kopen, waarop men onderling informatie deelt. Dus ja, delen van informatie gebeurt wel maar in beperkte kring.”  

 

Security management is goed inzetbaar om de security van blockchain zelf te verbeteren. Momenteel lopen er onderzoeken over hoe veilig de blockchainapplicaties zijn. Frans van Ette: “De bitcoin is bijvoorbeeld nooit gehackt. De wallets waarin ze bewaard worden daarentegen wel. Dat gebeurt zelfs met enige regelmaat, met als gevolg dat mensen veel geld kunnen verliezen. Kortom, op dit gebied is er nog veel te winnen.”

 

Toch maakt de wereld van safety & security een stap richting blockchain, stelt Frans van Ette. ”Niet zozeer zijn het de hardcore securitybedrijven die blockchain oppakken, maar wel bedrijven uit de research hoek en de system integrators. Onderzoekers vinden het interessant de aanvallen op een blockchain systeem en de robuustheid ervan te onderzoeken. Maar aan de business kant zie ik nog weinig gebeuren. Alleen sommige grote vendors zoals IBM begeven zich op het pad van blockchain. Zij proberen complete blockchainoplossingen en services aan te bieden, en daarmee het security management eromheen.”


Blockchain is een transparante vorm van het bijhouden van veranderingen in een database

Voordelen blockchain

Samenvattend, blockchain kan ook voor security management voordelen opleveren. Daar waar partijen in de keten op gecontroleerde wijze met elkaar samenwerken en zodanig dat achteraf te zien is wat er in de chain heeft plaatsgevonden.

 

Handig voor security management is de zogenaamde Smart Contract in blockchain, aldus Frans van Ette. Hij legt uit: “In het begin kenden we bitcoin-achtige applicaties; een muntje dat op digitale wijze van partij A naar partij B gaat. In 2014-2015 is daar de Smart Contract bij gekomen, automatisering bovenop de blockchainapplicatie. Hiermee gaat genoemd muntje slechts onder bepaalde voorwaarden van A naar B. Dus stel, er is een grote dreiging in Nederland. Dan zouden we met een Smart Contract informatie kunnen delen met bepaalde partijen, oftewel voorwaardelijk acties geautomatiseerd triggeren in een blockchain. Te zien door alle betrokkenen. Dat geeft snelheid en vertrouwen.”  

 

Hamvraag

De hamvraag blijft of blockchain nuttig en toepasbaar is in safety & security? Volgens Frans van Ette hoeven we daaraan niet te twijfelen. “Mits daarbij ketendenken en informatiedeling als uitgangspunten worden genomen. Maar willen bedrijven of organisaties met blockchain aan de slag, dan is het aan te raden eerst eens met DBC of een fieldlab in gesprek te gaan. Al is het maar een halve dag. Simpelweg om te kijken of blockchain daadwerkelijk iets voor ze kan betekenen. Het is echt niet nodig om direct miljoenen euro´s in blockchain te investeren.”

 

Voedingsbodem

“In Nederland zijn we goed bezig met blockchain”, sluit Frans van Ette af. “De technologie en de wijze van samenwerking past in onze poldermanier van denken. Het zit in ons DNA. Wil een organisatie zich ook internationaal profileren, dan is daar in Nederland met blockchain een goede voedingsbodem voor.”


Blockchain for Good

De actieagenda van DBC bestond de afgelopen jaren uit onder andere het ontwikkelen van blockchain bouwblokken (digitale identiteiten, realiseren van condities, benutten van blockchain, en het ontwikkelen en realiseren van de Human Capital Agenda). Na deze periode van verkenning is het nu tijd voor de praktijk, oftewel use cases, beschreven in de blockchainvisie ‘Blockchain for Good’, te vinden op www.dutchblockchaincoalition.org


Sophos: cyberaanvallen en cyber security

Wat betekent blockchain voor security?

7/18
Loading ...