Een lange weg

De cyberdreiging neemt nog steeds toe. Bijna dagelijks zijn er wel berichten over DDoS-aanvallen, gijzelsoftware, phishing mails of ceo-fraude. Cybercriminelen beperken zich daarbij niet langer tot uitsluitend grote bedrijven of overheidsorganisaties, maar mikken ook steeds vaker op kleinere bedrijven en particulieren. Kortom, de gehele samenleving is doelwit. En een digitale samenleving zoals de Nederlandse is daardoor uiterst kwetsbaar.  

 

Cybersecurity vraagt daarom steeds meer aandacht van ons allemaal. Niet alleen privé, maar ook van organisaties en hun voor veiligheid en beveiliging verantwoordelijke professionals. Zowel van de fysieke als de IT security manager. Immers, de hedendaagse crimineel komt niet langer alleen via de fysieke achterdeur binnen maar steeds vaker via de digitale. Maar zolang ook hier de pakkans klein blijft zoals uit cijfers van het CBS blijkt, zal de cybercrimineel zijn werkterrein alleen maar verder uitbreiden.  

 

Toch is nog steeds niet iedereen zich hiervan bewust. Of misschien wel, maar nemen we de gok dat het ons niet zal overkomen. Daarom waarschuwde de NCTV eerder dit jaar in het Cybersecuritybeeld Nederland dat de digitale weerbaarheid van Nederland onder druk staat, onder andere doordat elementaire basismaatregelen niet worden genomen. En zo lang het zelfs hieraan schort, is het nog een lange weg naar een cyberveilige samenleving.        

 

Voor u ligt het allereerste digimagazine van Security Management. Ik wens u veel leesplezier en ik hoop dat u de nodige tips en informatie kunt gebruiken om sneller een cyberveilige organisatie te creëren.  

 

Arjen de Kort

Hoofdredacteur Security Management.

Voorwoord_364

Voorwoord

3/13
Loading ...