Cybercriminaliteit vaak niet opgehelderd

De politie heeft vorig jaar nog geen 5 procent opgelost van in totaal 2300 aangiften van cybercriminaliteit. Dit blijkt uit de Cybersecuritymonitor 2018 van het CBS. De onderzoekers schatten bovendien dat van zo’n 80 procent van de hacks helemaal geen aangifte wordt gedaan.

Lees verder 


In deze tweede editie van de Cybersecuritymonitor schetst het CBS een beeld van de ICT-incidenten waar bedrijven en personen slachtoffer van zijn geworden en de maatregelen die ze ertegen nemen.

 

Cybersecurityincidenten

 • In 2016 had 50 procent van de bedrijven met 10 of meer werkzame personen een ICT-veiligheidsincident gehad. Voor de bedrijven met 2 tot 10 werkzame personen was dit 26 procent. ICT-veiligheidsincidenten betreffen hier zowel onbedoelde uitval van ICT als uitval veroorzaakt door een aanval van buitenaf.
 • Voor de bedrijven met 10 of meer werkzame personen die een ICT-veiligheidsincident hadden, vloeide hier voor 49 procent van de bedrijven ook kosten uit voort. Voor de bedrijven met 2 tot 10 werkzame personen was dit aandeel 44 procent.
 • 9 procent van de bedrijven met 10 of meer werkzame personen met een ICT-veiligheidsincident heeft hier melding van gedaan bij bijvoorbeeld de politie, de bank of de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor de bedrijven met 2 tot 10 werkzame personen was dit 6 procent. Overigens hoeven lang niet alle ICT-veiligheidsincidenten (ergens) te worden gemeld.
 • In 2017 had 3 procent van de Nederlanders bij het online bestellen van goederen en diensten te maken met fraude. Dit was in 2016 ook zo.
 • In 2017 ontving de Autoriteit Persoonsgegevens 10.009 meldingen van datalekken; 5 617 in 2016. Dit zijn incidenten waarbij privacygevoelige informatie in handen van derden terecht is gekomen. Dit kan onbedoeld zijn gebeurd door bijvoorbeeld slordigheid van medewerkers van de betreffende organisatie, maar ook moedwillig door kwaadwillende (een hack). In 2017 werd 6 procent van deze datalekken veroorzaakt door hacking.
 • In 2017 waren er 50 meldingen van verstoringen van de continuïteit van openbare telecomdiensten bij het Agentschap Telecom. In 2016 waren dit er 57. Ook hier geldt dat dit onbedoeld gebeurd kan zijn (bijvoorbeeld een defecte zendmast) of door moedwillige sabotage.
 • Van alle DDoS-aanvallen (al dan niet verijdeld) in 2017 had 12 procent een omvang van meer dan 10 gbps. Dit percentage is ongeveer gelijk aan dat in 2016 (13 procent). Ruim een op de vijf DDoS-aanvallen (21 procent) duurde langer dan een uur. Dit aandeel is kleiner dan in 2016 (36 procent). Het gaat hier om DDoS-aanvallen die liepen via de internetproviders die gebruikmaken van de Nationale anti-DDoS Wasstraat van de Stichting Nationale Beheerorganisatie Internet Providers.
Cybercriminaliteit_362

Cybercrime

 • In 2017 was een op de negen Nederlanders (11 procent) slachtoffer van een of meer van de volgende cyberdelicten: identiteitsfraude, koop- en verkoopfraude, hacken of cyberpesten. Ruim een kwart (27 procent) van deze delicten werd gemeld bij een officiële instantie waarvan 13 procent van de gevallen (ook) bij de politie.
 • In 2017 is 0,4 procent van de Nederlanders slachtoffer geworden van identiteitsfraude. In 86 procent van de gevallen werd dit gemeld bij een officiële instantie, in 70 procent van de gevallen was dit een bank of financiële instelling en in 21 procent van de gevallen betrof dit (ook) de politie.
 • 3,9 procent van de 15-plussers werd opgelicht bij het online shoppen. In 40 procent van de gevallen werd dit gemeld bij een officiële instantie, in 24 procent van de gevallen (ook) bij de politie.
 • In 2017 is 4,9 procent van de 15-plussers gehackt. In 5 procent van de gevallen werd dit gemeld bij de politie, in 16 procent van de gevallen (ook) bij een andere instantie. In het merendeel van de gevallen betrof hacken het inbreken op een e-mailaccount, web- of profielsite.
 • Van online pestgedrag had 3,1 procent van de Nederlanders last. Met name jongeren worden vaak gepest. In bijna een kwart (23 procent) van de gevallen werd het incident gemeld bij de politie of een andere instantie.
 • In 2017 werd 2300 keer aangifte gedaan van computervredebreuk. Hiervan werd 4,6 procent opgehelderd.

 

> Lees ook Wat zijn de cyberdreigingen in 2018?


Cybersecuritybeeld

Cybercriminaliteit

4/13
Loading ...