Medicijnvoorraden geen moment uit beeld bij Brocacef


Brocacef investeert fors in de beveiliging van zijn distributiecentra voor medicijnopslag. Waarvan akte met het recent opgeleverde vernieuwde cameratoezichtsysteem in het magazijn van het farmaciebedrijf in Eindhoven. Een technische upgrade als schakel in een totaalplan voor het optimaliseren van de beveiliging in alle magazijnen en de achterliggende keten apotheken. Berry Henzen, manager bedrijfsbeveiliging bij Brocacef, vertelt over de ambities voor een toekomstbestendig en dynamisch toezichtsysteem om de medicijnketen ‘safe’ te houden.

Lees verder 


Brocacef Groep is een van de grootste spelers in de Nederlandse medicijnmarkt, met zeven logistieke centra, 336 eigen apotheken en 136 franchise verkooppunten. De logistieke centra zijn vitale schakels in de transportketen van de fabrikant via de apotheken naar de patiënten. In de centrale magazijnen liggen grote volumes geneesmiddelen in opslag en worden bestellingen verpakt en gereed gemaakt voor verzending naar de apotheken. Om de groeiende vraag naar medicijnen op te vangen, werd het distributiecentrum in Eindhoven vorig jaar verdubbeld in omvang. Bij het opstellen van het beveiligingsplan voor de nieuwbouw, besloot Brocacef het totale beveiligingsregime en cameratoezicht in het complex op een nieuwe leest te schoeien. De keuze voor de cameratechniek viel hierbij op het Avigilon-platform, geleverd door VMB Security & Solutions.  

 

Medicijnen zijn gewilde producten

Berry Henzen is sinds drie jaar verantwoordelijk voor de security bij Brocacef en is aanjager van de vernieuwing van het beveiligingstoezicht. Zijn eerste stap was het inventariseren van de bestaande situatie op securitygebied, technisch en organisatorisch. Kwetsbaarheden in het logistieke proces werden in beeld gebracht en er werd geïnvesteerd in veiligheidsbewustzijn bij de medewerkers. Via een track & tracesysteem en een goed overzicht in de financiële administratie wordt administratief bewaakt wat de status is van de magazijnvoorraden en of op elke plek in het verwerkingsproces van bestellingen de hoeveelheden kloppen. Nu wordt ook de techniek voor cameratoezicht gefaseerd op een hoger plan gebracht. Een beter continu overzicht op de medicijnstromen en vervoersbewegingen en het sneller registreren van incidenten en risicosituaties is het doel.

Medicijnvoorraden geen moment uit beeld bij Brocacef_533

Berry Henzen:

We hebben een strenge autorisatieregeling voor het terugkijken van beelden.

Henzen: “De farmacie is een bijzondere bedrijfstak met een speciaal risicoprofiel. Medicijnen zijn vitale producten voor de gezondheidszorg. Ze zijn schaars, kostbaar en gewild en niet alleen bij de mensen voor wie ze bedoeld zijn. Er is een levendige zwarthandel in bepaalde typen medicijnen, vooral opiaten. Daarom stelt de Geneesmiddelenwet strenge eisen aan de opslag en het transport van medicijnen, met als doel diefstal en misbruik te voorkomen. Los van die wettelijke vereisten voor bescherming van de medicijnketen hebben we als bedrijf ook onze eigen zorgplicht en beveiligingsfilosofie. Qua beveiliging van onze locaties leggen we de lat hoog. Al onze distributiecentra kennen een solide fysieke beveiliging en toegangscontrole met ingehuurde securitycapaciteit, waardoor het risico op inbraak gering is. Maar we hebben niet alleen rekening te houden met beveiligingsinbreuken van buitenaf; we zijn ook alert op zaken als interne diefstal en fraude. Met een brede ketenaanpak willen we het beveiligingsplan voor ons hele bedrijf op een hoger niveau brengen.”


Het enige doel van de camera’s is bescherming van de medewerkers en kwetsbare producten

Geïntegreerde oplossing

VMB Security & Solutions ging begin dit jaar aan de slag met de vernieuwing van het cameratoezichtsysteem in het Eindhovense distributiecentrum. Het bestaande gebouw had al een cameranetwerk met deels analoge en deels digitale camera’s. Die konden volgens Tim Adema van VMB relatief eenvoudig met de nieuw geïnstalleerde camera’s worden geïntegreerd in het Avigilon-platform. Het vernieuwde toezichtsysteem telt in totaal 95 camera’s, waarbij de cameradekking in het complex op honderd procent werd gebracht. Adema: “Een van de sterke kanten van het Avigilon-platform is dat het een open standaard is. Daardoor is het niet merkgebonden en kunnen uiteenlopende merken en typen camera’s in het platform worden geïntegreerd. Mits ze technisch compatibel zijn, dus niet te gedateerd. Bij de bestaande camera’s in dit distributiecentrum was dat het geval. De Truevision-camera’s in het bestaande gebouw waren technisch nog in prima staat en redelijk modern qua functionaliteit. Daardoor konden ze zonder problemen in het vernieuwde netwerk worden gehangen. Als we bestaande techniek kunnen gebruiken, doen we dat ook. Dat voorkomt kapitaalvernietiging.”

Andere grote pluspunten zijn volgens Adema de flexibele software en de mogelijkheden om specifieke functionaliteiten zoals gezichtsherkenning en bewegingsregistratie per camera in te stellen. Dat is precies het type cameraplatform waaraan Henzen behoefte heeft in het licht van zijn vernieuwingsplannen op securitygebied. “De ontwikkelingen in cameratechniek gaan ontzettend snel, waarbij steeds meer slimme functionaliteiten beschikbaar komen. 

Daarom willen wij investeren in een toekomstbestendig, flexibel en dynamisch systeem, dat we in de loop van de tijd aan onze veranderende inzichten en behoeften kunnen aanpassen. Die flexibiliteit hebben we met dit platform in huis gekregen. Het systeem geeft ons de vrijheid om op elke plek in het complex afhankelijk van werkproces en risicoprofiel aanvullende functionaliteiten in te stellen om afwijkingen te detecteren en te registreren.”

 

Strenge autorisatieregeling voor terugkijken beelden

Bij die cameraregistratie horen goede waarborgen voor privacy, want in een omgeving met honderd procent cameratoezicht moet voorkomen worden dat onbevoegden kunnen meekijken op het bediensysteem. “Daarom hebben we een strenge autorisatieregeling voor het terugkijken van camerabeelden”, verduidelijkt Henzen. “Er is één centrale server in een afgesloten ruimte, waar uitsluitend de beveiligingsmanager toegang toe heeft. Hij is ook de enige die geautoriseerd is om camerabeelden terug te kijken. Dat gebeurt uitsluitend na een melding van een incident. Die zorgvuldigheid is vereist in een tijd waarin de overheid strenge eisen stelt aan bescherming van persoonsgegevens en beeldregistratie. We hebben al onze medewerkers ook uitgebreid geïnformeerd over het hoe en waarom van honderd procent cameradekking. Mensen moeten niet het gevoel hebben dat ze maar lukraak door de leiding bespioneerd worden bij hun werk. Het enige doel van de camera’s is bescherming van de medewerkers en kwetsbare producten. Daarnaast wordt het gemakkelijker om incidenten te reconstrueren.”

Foto bij quote - 6:4 verhouding

Werk in uitvoering: installatie van de nieuwe camera’s.

Toekomst: één landelijk platform

Volgens Henzen staat de beveiligingsupgrade in Eindhoven model voor zijn plannen met de overige locaties in het land. Hij benadrukt dat de beveiliging van alle locaties, zowel van de distributiecentra als de apotheken, in orde is en dat beveiligingsincidenten weinig voorkomen. Maar vooral op technisch gebied is verdere optimalisatie mogelijk. Iedere vestiging heeft nu zijn eigen camerasysteem en zijn eigen werkwijze voor beheer en uitvoering van toezicht. Dat wil Henzen verder uniformeren. “Het uiteindelijke model waar ik naar streef is dat het cameratoezicht op alle Brocacef-vestigingen, inclusief alle apotheken, wordt geïntegreerd in één landelijk platform met centrale bediening vanaf één plek. We onderzoeken nog of we ook een centrale meldkamerfunctie kunnen realiseren die live toezicht houdt op de processen in alle distributiecentra. Nu hebben we zo’n meldkamerfunctie nog niet. Op uitnodiging van VMB gaan wij bij Makro in Amsterdam bekijken hoe zij dat hebben ingericht. Makro werkt ook met een systeem, waaraan een meldkamer met live toezicht is gekoppeld. Dat model spreekt mij erg aan. Brocacef wil verder professionaliseren door alle beveiligingsfuncties binnen ons bedrijf in één technisch platform met elkaar te verbinden en het beheer en live toezicht vanuit een meldkamer uit te besteden aan een externe securitypartner. Maar dat vraagt wel een stevige investering, dus we zullen het gefaseerd in de tijd uitvoeren. Mijn verwachting is dat we daar zo’n drie jaar voor nodig zullen hebben.”  

 

Rob Jastrzebski is freelance journalist


Cyber security hoort niet thuis in de directiekamer

Medicijnvoorraden geen moment uit beeld bij Brocacef

12/16
Loading ...