Foto breed

Brussel vergroot veiligheid  door bundeling cameranetwerken

Lees verder 

Het Brussels Gewest is erin geslaagd om de veiligheid te vergroten op haar grondgebied, waar de hoofdkantoren van de belangrijkste internationale instellingen zijn gevestigd, Dit is gelukt dankzij een videobewakingssysteem dat verschillende cameranetwerken verenigt.

 

Aantonen dat Brussel een van de eerste ‘smart cities’ van Europa kan zijn dankzij een uitstekende videobewaking, dat was de missie. Dankzij Security Center van Genetec is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest erin geslaagd de afzonderlijke systemen voor videobewaking van de verschillende overheden te bundelen. ”Aangezien verschillende belangrijke internationale instellingen, zoals de Raad van de Europese Unie en de NAVO zich op het Brusselse grondgebied bevinden, is het Brussels Gewest nog meer geïnteresseerd in beveiligingssystemen die aan zeer hoge normen voldoen. Behalve de stad Brussel bevat het Gewest achttien gemeentes, elk met hun eigen bestuur, dus ook de coördinatie tussen de systemen moet aan de hoogste normen voldoen”, vertelt Christian Banken, beveiligingscoördinator in het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG).

 

Toen het Gewest in 2013 besloot om de beveiliging beter te stroomlijnen, werd het met een enorme uitdaging geconfronteerd: alle openbare diensten die al waren uitgerust met een systeem voor videobewaking, hadden afzonderlijke keuzes gemaakt, met als gevolg dat de systemen niet compatibel waren. ”Tien diensten beschikten toen al over systemen voor videobewaking: zes politiebureaus, de metro (MIVB), de haven van Brussel, de DBDMH (Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp) en Brussel Mobiliteit (verantwoordelijk voor verkeer, wegbebakening en tunnels). Samen telden ze 1600 camera's, beheerd door acht verschillende videobewakingssystemen”, aldus Christian Banken.  

 

Acht systemen beheren 

In maart 2013 gaf het Brussels Gewest het CIBG de opdracht om een oplossing te vinden. Verschillende scenario's werden geëvalueerd: ”We wilden een tool installeren die de acht verschillende bestaande systemen kon beheren, maar de technologische complexiteit die kwam kijken bij het behouden van de onderlinge compatibiliteit tussen de verschillende interfaces bleek veel te groot. Anderzijds werd ook bekeken of het niet beter was om iedereen verplicht over te laten schakelen naar een gemeenschappelijk systeem. Dit leidde dan weer tot een politieke impasse: niemand had dezelfde behoeften of dezelfde regelgeving, dus was het onmogelijk om ervoor te zorgen dat iedereen hetzelfde systeem zou delen”, legt Christian Banken uit.


Elke openbare dienst haalt de camerabeelden op via het eigen controlecentrum en beslist zelf welke beelden naar het Gewest gaan

Uiteindelijk zou voor de oplossing worden gekozen die de voordelen van alle systemen combineert. Genetec biedt alle diensten via hetzelfde videobewakingssysteem aan, zodat de beelden van elk systeem naar het gewestelijk niveau kunnen gaan zonder technische beperking. Maar elke dienst beschikt over een afzonderlijke installatie van de software om de controle te behouden over de beelden die worden gedeeld. ”Op die manier haalt elke openbare dienst de camerabeelden op via het eigen controlecentrum en beslist zelf welke beelden naar het Gewest gaan”, vertelt de regionale beveiligingscoördinator van het CIBG trots.  

 

Directe centralisatiefunctie

Zodra de gewestelijke overheid de financiering had goedgekeurd, werd de aanbesteding gelanceerd in de zomer van 2014. ”Het aanbod van de softwareontwikkelaars werd geëvalueerd, maar ook de betrouwbaarheid van de integratoren. Security Center van Genetec kon ons overtuigen omdat het het enige videobewakingssysteem is dat een directe centralisatiefunctie aanbiedt. De enige concurrerende aanbieder kon de beelden alleen asynchroon naar het gewestelijk centrum doorsturen en dit zou op bepaalde tijdstippen leiden tot activiteitspieken die ons netwerk overbelasten. Security Center verstuurt de beelden via multicast, dus geleidelijk”, verduidelijkt Christian Banken.

 

Security Center had ook het voordeel dat het door verschillende integratoren werd aangeboden. Het CIBG koos voor Engie Fabricom vanwege de geboden expertise.

 

Security Center werd nog voor de zomer van 2015 geïnstalleerd in elk datacenter, op specifieke servers (opslagserver, directoryserver en toegangsbeheer). ”Wij zijn van mening dat de videobewaking moet worden afgeschermd van de rest van de infrastructuur om te waarborgen dat beelden niet vanuit een andere applicatie in het systeem kunnen worden opgehaald; dat is een politieke keuze”, vertelt Christian Banken.


Cybercrisis_356
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, een van de eerste smart regio’s in Europa. © Foto door Jean-Paul Remy

  • Naam: Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • Grootte: 1,2 miljoen inwoners in 18 gemeenten en de stad Brussel
  • Gebruikte oplossing: Genetec Security Center
  • Sector: Openbare sector
  • Hoofdkantoor: Brussel
  • Partner: Engie Fabricom
We slaagden erin de politieke impasse te vermijden doordat elke instelling zelf kan bepalen welke beelden worden gedeeld met het Gewest. Bovendien werkt Security Center zo vlot dat de instellingen op hun beurt gebruik kunnen maken van de opslagcapaciteiten van het Gewest om opnames te raadplegen waarover ze niet meer beschikken, alsof het beelden zijn die op hun eigen servers zijn opgeslagen.”

Beeldopslagcapaciteit  

Het datacenter van elke openbare dienst beschikt ook over een beeldopslagcapaciteit van drie dagen en het gewestelijk datacenter van het CIBG beschikt over een opslagruimte van 2,5 PB om te voldoen aan de wettelijk vereiste duur van 30 dagen voor de opslag van alle beelden. Wat betreft de architectuur, komen de camerabeelden aan op de opslagserver van de openbare dienst en worden ze gelijktijdig verstuurd naar de lokale opslagruimte en naar het gewestelijk datacenter via een glasvezelkabel die een bandbreedte tussen 1 en 10 Gbit/s ondersteunt. ”Bij een politiebureau worden bijvoorbeeld enkel de beelden van camera's op de openbare weg naar het gewestelijk datacenter gestuurd. De beelden van de camera's voor het bewaken van de cellen blijven in het politiebureau zelf”, licht Christian Banken toe.  

 

Op die manier werden tegen midden 2017 drie politiebureaus, de metro en de haven operationeel met hun eigen Security Center. In totaal beheren ze 250 privécamera's en 700 publieke camera's, waarvan de beelden worden verzameld door het Security Center van het Gewest. In de resterende zones moeten nog enkele camera's die meer dan vijftien jaar oud zijn, worden vervangen voordat ze kunnen worden geïntegreerd in het systeem.

 

Christian Banken is vooral tevreden over het gebruiksgemak van de oplossing. ”Als een dienst beelden van meer dan drie dagen oud wil raadplegen, die dus niet zijn opgeslagen op lokale schijven, zal hun versie van Security Center zelf de juiste beelden opzoeken in de opslag in het CIBG. Dat is heel transparant voor de gebruiker, omdat het raadplegen even eenvoudig en even vlot gaat als het raadplegen van lokale schijven!”

 

Hij vertelt ook dat hij geen bijzondere moeilijkheden heeft gehad bij het configureren van de oplossing of zelfs bij het uitbreiden ervan. ”Security Center beschikt over een enorme softwarebibliotheek met extensies die zijn ontwikkeld door derden. Op die manier hebben we het systeem kunnen uitbreiden met een tool voor beeldanalyse, ACIC Video Analytics, die een alarm toont op het scherm van de operator zodra een door ons geprogrammeerd scenario wordt gedetecteerd (fout parkeren, samenscholing van mensen, enzovoort)”, geeft Christian Banken aan.

We zijn erin geslaagd geavanceerde digitale systemen in te zetten om de veiligheid van onze  burgers te garanderen en zo werden we een van de eerste 'smart' regio's in Europa

Het CIBG gebruikt ook de extensie BriefCam, waarmee uit opgenomen beelden alles kan worden geïsoleerd dat beweegt tegen een stilstaande achtergrond. ”Onze volgende stap bestaat uit de integratie van gezichtsherkenning en de herkenning van kentekenplaten”, gaat de regionale veiligheidscoördinator van het CIBG verder.  

 

Trots  

Het opbouwen van een uitgebreid netwerk voor videobewaking is geslaagd, maar Christian Banken is vooral trots op het overwinnen van de technologische uitdaging om de mogelijkheden van elk systeem te bundelen in één oplossing. ”Het is belangrijk voor de goede naam van het Brussels Gewest. We zijn erin geslaagd geavanceerde digitale systemen in te zetten om de veiligheid van onze burgers te garanderen en werden zo een van de eerste 'smart' regio's in Europa. We zijn ervan overtuigd dat deze inspanningen meer bedrijven en toeristen naar onze stad zullen brengen”, besluit hij.  

 

Dit artikel is gesponsord door Genetec.

Cameratoezicht en Artificial Intelligence

Genetec

4/16
Loading ...