Excellent cameratoezicht

Eind 2017 kregen winkeliers een draai om de oren van politie en justitie. Want wat bleek, onderzoek had aangetoond dat bijna de helft van de winkeliers camerabeelden maakte waarop criminelen niet te herkennen waren. Dat kwam doordat beveiligingscamera’s niet goed waren opgehangen, de belichting niet in orde was, enzovoort. Politie en justitie vonden dat winkeliers hun apparatuur in orde moesten maken om de pakkans te verhogen.

 

Ik schreef destijds dat de beveiligingsonwetende en in budget beperkte winkelier niet verantwoordelijk was voor dat broddelwerk, maar toch vooral de beveiligingsinstallateur. Daarom riep ik de installatiebranche toen op om samen met politie en justitie te kijken naar een oplossing. Van de branche is vervolgens weinig vernomen, maar inmiddels zijn politie en justitie recentelijk de landelijke uitrol van het project Excellent Cameratoezicht gestart. Het project is een initiatief van de rijksoverheid, de politie, het Centrum van Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) en het Platform Criminaliteitsbeheersing.

 

Als onderdeel van het project kunnen ondernemers een gratis camerascan aanvragen om de eigen camerasystemen en -opstellingen te laten controleren door het CCV. Dat is een sympathieke geste, waarmee feitelijk het werk van de installateur nog eens wordt overgedaan. Maar zoals iedereen weet, gratis bestaat niet. Dat gaat ook in dit geval op, want de initiatiefnemers hebben namelijk als doel dat met de scan de beeldkwaliteit van de 1 miljoen camerasystemen in Nederland verbetert en dat er voor de politie meer voor opsporing bruikbare beelden komen. Maar dat lijkt mij voor alle betrokkenen een prima deal.

 

En als iets gratis is, dan ben je in deze tijd van Facebook, Google en andere dataverzamelaars meestal zelf het product. Dat blijkt ook nu uit het feit dat de gratis scan tevens een gratis aanmelding oplevert bij het platform Camera in Beeld, een project van de politie waar Excellent Cameratoezicht intensief mee samenwerkt. Toen ik dat las, deed mij dat de wenkbrauwen toch even fronsen. Immers, aan de deelname aan Camera in Beeld zijn geen kosten verbonden, zo was en is te lezen op de website van de politie. Het zou daarom denk ik sjieker zijn als de initiatiefnemers eerlijk zouden communiceren dat ze langs deze weg de politiedatabank op een snelle en laagdrempelige manier verder willen vullen met beveiligingscamera’s van ondernemers. Iets waartegen denk ik niet veel bezwaar zal zijn.

 

Afsluitend wens ik de initiatiefnemers van Excellent Cameratoezicht veel succes met hun project. Een goede stap, waarbij kennis en expertise voor ophangen, gebruik en instellen van camerasystemen worden gedeeld om zo meer misdrijven te kunnen oplossen.  

 

Arjen de Kort

Hoofdredacteur Security Management.

Voorwoord_364

Voorwoord

2/16
Loading ...