Het waarom van cameratoezicht

Inzet en gebruik van beveiligingscamera’s neemt nog steeds toe, zowel in het publieke als het private domein. Om teleurstelling te voorkomen, is het zaak om jezelf van tevoren af te vragen wat er nu eigenlijk beschermd moet worden met een cctv-systeem? Ofwel, wat zijn de te beschermen belangen? Is het iets tastbaars (huis, auto, goederen), een bepaalde ruimte (straat, pand), of een specifiek gebied?

Lees verder 


Beveiliging met behulp van cctv-systemen wordt steeds geavanceerder. Alvorens in te gaan op de vraag wat er nu eigenlijk mee beschermd moet worden, eerst een paar kritische kanttekeningen.

 

Kwetsbaarheden

Een veelvoorkomend probleem met deze systemen is dat de meeste toepassingen gebouwd zijn op oude legacy-systemen en een even oude of soms inferieure ICT-infrastructuur. Tijdens de ontwerp- en bouwfase waren die systemen ongetwijfeld state-of-the-art. Maar de doorlooptijd van zowel de ontwerp- als de bouwfase van het beoogde cctv-systeem heeft zoveel tijd gekost, dat de onderliggende systemen sterk verouderd zijn. Het geheel heeft niet met elkaar in de pas gelopen en geeft daardoor kwaadwillenden de kans om te zoeken naar kwetsbaarheden in de gebruikte techniek.

 

Schade

Analoog aan het voorgaande risico nog een andere invalshoek. Op diverse websites worden (extreem) goedkope cctv-systemen aangeboden met de mooiste – meestal gratis – opties. Leuk en goedkoop, maar vooral levensgevaarlijk voor het bedrijfsnetwerk waarop dit systeem vervolgens wordt aangesloten. Als koper ben je je meestal niet direct bewust van de mogelijke backdoors, of heb je de kennis niet waar deze kunnen zitten. Denk bijvoorbeeld aan de Huawei-perikelen in onder andere Engeland. Deze Chinese multinational die IT-infrastructuur beheert, apparatuur voor telecommunicatie produceert en telecommunicatieservices verleent, wordt ervan verdacht meer dan één backdoor te hebben ingebouwd. En weet u welke koppelingen er direct na het aansluiten worden gemaakt? Want ook een koppeling naar de cloud is niet zonder gevaar en kost een vermogen om naderhand te repareren. Twee recente voorbeelden hiervan zijn dataverlies van de Zweedse overheid na het plaatsen van gevoelige gegevens in de cloud, en de hack door Chinese cybercriminelen van het US Office of Personal Management. Om maar niet te spreken over de imagoschade, want die is en blijft onbetaalbaar. Je kunt nu eenmaal als management niet aan je klanten of je eigen personeel verkopen dat (uiterst) gevoelige data op straat is komen te liggen - of erger nog, gebruikt wordt als pressiemiddel voor losgeld - omdat de gebruikte systemen niet up-to-date waren, de noodzakelijke upgrades niet waren uitgevoerd, of dat het systeem gehackt is als gevolg van een zogenaamde gratis app of cloud ruimte.


Een systeem is zo sterk als de beroemde zwakste schakel

Terug naar de vraag waarmee dit artikel begon: het hoe en vooral waarom van een cctv-systeem?

 

Diefstal

Is het zo dat een werkgever zijn waardevolle spullen wil beveiligen tegen (interne) diefstal, dan is een cctv-systeem een goede oplossing om bewijsmateriaal te verkrijgen. Veel (interne) diefstallen kunnen voorkomen worden, doordat een potentieel kwaadwillende zich ervan bewust is dat zijn of haar handelen in beeld komt.  

 

Zorg er daarbij wel voor om volgens de geldende richtlijnen duidelijk aan te geven dat er een cctv-systeem gebruikt wordt en - heel belangrijk - het personeel geen toegang heeft tot de data-opslag. Dit laatste zie je vaak in het openbaar vervoer vermeld staan en voorkomt dat personeel aangesproken of benaderd wordt om beelden te wissen of uit te schakelen. Feit blijft dat een systeem zo sterk is als de beroemde zwakste schakel. Dus voor het in- en uitschakelen van een dergelijk systeem is het raadzaam het vier-ogen principe te gebruiken voor toegang tot de ruimte waar de recorder staat en een minimale combinatie van inlog en password om de data te benaderen. Zorg er ook voor dat de loggegevens niet door één persoon gemanipuleerd kunnen worden. Op deze wijze kan, als het tot een rechtszaak komt, de andere partij niet stellen dat er onbevoegden in of aan het systeem hebben kunnen komen.

Foto bij quote - 6:4 verhouding

Gebruik

Technisch gezien zijn de volgende zaken van belang:

  • Zichthoek: wijd of juist een focus op een ver punt.
  • Zoom: welk gewenst bereik, met daaraan onlosmakelijk verbonden de beperking van de lichtsterkte, kleur of zwart/wit (grijstinten), intelligente systemen of standaardbeeld, restlicht of infrarood als aanvulling op de straatverlichting, tegenlichtcorrectie, enzovoort.
  • Mogelijke overweging is om een warmtebeeldcamera te integreren in het systeem. Dit biedt vele voordelen bij bijvoorbeeld slecht weer of het voortdurend uitkijken van de beelden bij nacht en duisternis.  

 

Checklist

  • Bepaal allereerst wat je wilt bekijken,
  • Vervolgens hoe je het wilt bekijken,
  • Daarna waar je de camera’s wilt plaatsen (op de muur, of bijvoorbeeld op een mast),
  • En tenslotte pas welk systeem je wilt aanschaffen.

Combisysteem

Als de lokale overheid in een bepaalde wijk toezicht wenst te houden zonder de fysieke aanwezigheid van politie of BOA’s, kan zij de inzet van een combi-cctv-systeem overwegen. Dit systeem, onder andere uitgewerkt door de Technische Universiteit Eindhoven, bestaat uit reguliere camera’s, geluidsmelders en wordt ondersteund door nachtzicht of infrarood. Op zich niets nieuws, maar nu voorzien van high-end software op basis van Artificial Intelligence en Deep Learning. Beelden in combinatie met geluid (agressie, schreeuwen of explosies) en patronen (beweging, snelheid, groepsvorming) zijn de basis voor de operator om te beslissen of hij inzoomt op bijvoorbeeld die groep of dat hij direct de politie informeert.

 

De vraag is of toezicht door gebruik van intelligente cctv-systemen nu wel of niet een daling veroorzaakt in criminaliteit of alleen een verschuiving te zien geeft. Het zal ongetwijfeld in een daling resulteren in de gebieden waar de systemen opgesteld staan, maar het zal nooit tot gevolg hebben, dat er op straat geen geweld meer voorkomt. Dit laatste is niet te bereiken door alleen maar techniek in te zetten, dit is een groter maatschappelijk probleem.

 

Ed Posthumus, PSC Advies


Dahua

Het waarom van cameratoezicht

4/16
Loading ...